Gizlilik Politikası

1. YURTBURADA.NET, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

2. YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı internet sitelerini, uygulamalarını ziyaret etmekle ve/veya mobil uygulamalarını kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. 

3. YURTBURADA.NET, kullanıcılar tarafından YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere (yurtlar ve apartlar) açıklayabilecektir. YURTBURADA.NET, e-posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. YURTBURADA.NET, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. YURTBURADA.NET, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklananlar dışında üçüncü kişilerle (yurtlar ve apartlar) kurallar dahilinde paylaşabilir, satışını yapabilir ve belirli şartlar altında kullanılmasına izin verebilecektir.

4. YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, YURTBURADA.NET, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, YURTBURADA.NET tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. YURTBURADA.NET’in 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

5. YURTBURADA.NET, YURTBURADA.NET’e bağlı internet siteleri içerisinden ve/veya mobil uygulamalarından başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. YURTBURADA.NET Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. YURTBURADA.NET, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

6. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. YURTBURADA.NET, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini YURTBURADA.NET’in iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. YURTBURADA.NET, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

6.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

6.2. YURTBURADA.NET’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

6.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

6.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

7. YURTBURADA.NET, kullanıcıların YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. 

9. YURTBURADA.NET, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda YURTBURADA.NET ve YURTBURADA.NET’e bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak şartıyla değiştirebilir YURTBURADA.NET’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri sitede veya uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

YURTLARIN FİYATINI ÖĞREN